Student

Linh

Kumi sensei đã khơi dậy niềm cảm hứng với tiếng Nhật trong mình với cách giảng dạy dễ hiểu và sáng tạo.

Mỗi buổi học đều rất thú vị.

先生の知識と熱心だから勉強してよかったです。